Ho mpikambana

Mpiasa 1 hatramin’ny 10 : Bronze Package 200,000 Ar isan-taona


Tombontsoan’ny fidirana ho mpikambana ao amin’ny antenimierambarotra:

 • Fahafahana miditra amin’ny tsena Afrikanina tatsimo sy ny mifamadika amin’izay
 • Tombontsoa avy amin’ny SADC, fidirana malalaka kokoa amin’ny tsena misy olona 250 tapitrisa
 • Fahazoana ireo vaovao farany sy ita mahakasika ny hetsika ara-barotra eo amin’ny firenena roa tonta
 • Fidirana amin’ny tsena isam-paritra
 • Varavarana ho amin’ny tsena iraisam-pirenena
 • Ivo-toerana ho amin’ny business networking
 • Manamora ny fampitana ny vaovao mahakasika ny fahafahana ara-barotra
 • Manampy ny orinasa mba hifanaraka amin’ny zava-misy izay sarotra ovaina
 • Fanorenana asa sy rafitra fanampiana

Mpiasa 11 hatramin’ny 50: Silver Package 500,000 Ar isan-taona


Tombontsoan’ny fidirana ho mpikambana ao amin’ny antenimierambarotra:

 • Fahafahana miditra amin’ny tsena Afrikanina tatsimo sy ny mifamadika amin’izay
 • Tombontsoa avy amin’ny SADC, fidirana malalaka kokoa amin’ny tsena misy olona 250 tapitrisa
 • Fahazoana ireo vaovao farany sy ita mahakasika ny hetsika ara-barotra eo amin’ny firenena roa tonta
 • Fidirana amin’ny tsena isam-paritra
 • Varavarana ho amin’ny tsena iraisam-pirenena
 • Ivo-toerana ho amin’ny business networking
 • Manamora ny fampitana ny vaovao mahakasika ny fahafahana ara-barotra
 • Manampy ny orinasa mba hifanaraka amin’ny zava-misy izay sarotra ovaina
 • Fanorenana asa sy rafitra fanampiana

Mihoatran’ny mpiasa 50: Gold Package 1,000,000 Ar isan-taona


Tombontsoan’ny fidirana ho mpikambana ao amin’ny antenimierambarotra:

 • Fahafahana miditra amin’ny tsena Afrikanina tatsimo sy ny mifamadika amin’izay
 • Tombontsoa avy amin’ny SADC, fidirana malalaka kokoa amin’ny tsena misy olona 250 tapitrisa
 • Fahazoana ireo vaovao farany sy ita mahakasika ny hetsika ara-barotra eo amin’ny firenena roa tonta
 • Fidirana amin’ny tsena isam-paritra
 • Varavarana ho amin’ny tsena iraisam-pirenena
 • Ivo-toerana ho amin’ny business networking
 • Manamora ny fampitana ny vaovao mahakasika ny fahafahana ara-barotra
 • Manampy ny orinasa mba hifanaraka amin’ny zava-misy izay sarotra ovaina
 • Fanorenana asa sy rafitra fanampiana

Ny sarana tokan’ny Platinum Membership dia 10,000,000 Ar. Araka ny voalaza ery ambany, foana ny latsakemboka mandritra ny telo taona.


Isan’ny tanjon’i MASACCI ny hitazona ny latsakemboka aloha isan-taona ho takatry ny orinasa rehetra. Fantatray ihany koa fa betsaka ireo orinasa manan-danja amin’ny fampiasam-bola eto Madagasikara, saingy kely ny isan’ny mpiasa ao aminy raha oharina amin’ny lanjan’ny asa ataony. Manasa ireo orinasa ireo izahay mba hiditra mpikambana amin’ny ambaratonga avo indrindra: Platinum Package.

Ireo orinasa liana ny ho isan’ny Satan’ny mpikambana Platinum Package dia hahazo ireto tombontsoa manaraka ireto:

 • Tsy mandoa latsakemboka mandritran’ny telo taona
 • Ny logo an’ny orinasa dia hipotra amin’ny newsletter, tranonkala sy taratasin’i MASACCI
 • Fanasana amin’ny famoriana kelikely manokana izay hanaraka ny hetsika karakarain’i  MASACCI
 • Fiheverana manokana amin’ireo hetsika iraisam-pirenena karakaraina na tanterahan’i MASACCI

 

Midira ho mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria Malagasy-Afrikanina Tatsimo amin’ny alalan’ny fisintomana ny taratasy fisoratana anarana. Fenoy ary alefaso mailaka amin’ny adiresy: info@masaccicham.com.

Ny mpikambana ao amin’ny Birao dia manana vina goavana ho an’i MASACCI ary tompon’andraikitra amin’ny fampiasana azy ho hery manosika ny fivoaran’ny varotra Malagasy-Afrikanina Tatsimo. Manantena ny fandraisanareo anjara mavitrika izahay.
Amin’ny anaran’ny Biraon’ny MASACCI,