Tolotra

Masacci dia mandray andraikitra ny fanomezana tolotra avo lenta ny mpikambana ao aminy. Araka izany, ny Antenimiera dia mikasa ny hanome ireo mpikambana ireo ireto tolotra manaraka ireto (lisitra tsy feno):

 • Fanohanana ny mpikambana ao aminy ny fidirana amin’ny tsena Afrikanina tatsimo sy ny mifamadika amin’izany;
 • Fampifandraisana orinasa Malagasy sy Afrikanina tatsimo sy fanampiana amin’ny famoronana fifanarahana sy fiaraha-miasa
 • Fampafantarana / fampitana ny fahafahana ara-barotra ao amin’ny SADC sy fahazoan’ny mpikambana miditra amin’ireo tsena ireo;
 • Fanerena ny fitambaram-mpitantanana eo amin’ny olana ara-pitsarana, anisan’izany ny fepetra momba ny hetra, ny fitakiana hetra, sy ny rafitra misahana ny hetra … ho an’ny mpikambana ao aminy;
 • Fanaovana fanerena ny amin’ny fanapahan-kevitra politika ho amin’ny fanorenana tontolo sahaza ny fandraharahana anelanelan’i Madagasikara sy Afrika Atsimo sy ny faritra manodidina;
 • Fanohanana ny mpandraharaha hoavy / ireo mety ho mpitondra any aoriana amin’ny fananganana ny raharaham-barotran’ireo amin’ny alalan’ny fitadiavana fahafahana sy fanomezana fanazarana / fanofanana
 • Fanamafisana orina ny fahaiza-manao ny mpikambana amin’ny alalan’ny fampiofanana matihanina
 • Fanohanana ny fivelaran’ny orinasa amin’ny alalan’ny atrikasa, seminera, lanonana, ary fampirantiana …
 • Fanomezana fahafahana miditra ny tahirin-kevitra amin’ny sehatra maro samihafa
 • Fanohanana ny amin’ny olana mahakasika ny dingana tsy mitanila (ohatra: fanafarana / fanondranana) sy ny fitantanan-draharaha ary ny fanomanana ny atontan-taratasy fifanarahana
 • Fampifandrifiana amin’ny orinasa mpanoro hevitra sy manam-pahaizana ho amin’ny zavatra ilain’ny mpikambana (ohatra: ny fampivelarana ny fiaraha-miasa , ny famindrana teknolojia, tetikasa famatsiam-bola …)