VINA sy TARIGETRA

– TARIGETRA –

Amin’ny 2020, MASACCI dia tokony ho tonga ary hitoetra ho Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria mavitrika sy matanjaka indrindra manelanelana an’i Madagasikara sy Afrika Atsimo. Ho loharanom-pahafahana sy fampandrosoana arak’asa ho an’ny mpikambana rehetra amin’ny alalan’ny fanamoràna ny fifandraisana ara-barotra , sy amin’ny alalan’ny fanondrontana sy fanerena ho raharaham-barotra mandroso eo anivon’ny faritra atsimon’ny Afrika manontolo.

MASACCI dia tokony ho tonga ho modely etika sy fenitra avo ho an’ny rehatra amin’ny resaka asa sy raharaham-barotra .

– Vina –

” MASACCI: mpitarika mpanohana manana torolalana sy fomba amam-panao ara-barotra goavana “